DC9 nad Kamenicí.

neděle 11. leden 2009 21:31

Trocha poznámek k jedné letecké katastrofě.

Sloužím na Oblastním středisku řízení letového provozu bezmála 40 let. Zažil jsem za tu dobu mnohé, mimo jiné, bohužel, taky pár leteckých katastrof. Nejhorší zdá se být to, co vidíte na vlastní oči. To byl případ letadla Aeroflotu, na jehož hořící trup do smrti nezapomenu. Při pádu letadla JAT v Suchdole jsem byl také ve službě, tam zase hrálo roli to, že letadlem se vracelo z rekreace mnoho lidí z našeho podniku, s některými jsem se osobně znal. Trochu tragikomické bylo nouzové přistání jiného letadla Aeroflotu na poli ve východních Čechách. Nikomu se nic nestalo, jen ty cigarety, kterých bylo plné letadlo a které začaly z nějaké příčiny hořet, vzaly za své. Začínám ze široka proto, že jsem si díky článkům v novinách a reportáži na ČT1 připomněl i tu jugoslávskou DC9, která spadla u Srbské Kamenice. Nechci polemizovat s autorem, chtěl bych jen připojit pár poznámek. Severně od místa dopadu letadla je bod, kde dochází k předání řízení letadla mezi německou službou a službou naší. Ten bod také slouží pro tzv. zprávu EST, ta obsahuje čas a letovou hladinu letadla, v té době ji předávající strana musela telefonicky předat straně přebírající nejméně 10 minut předem. Zmiňuji se o tom proto, že tím je letadlo identifikované i pro vojenské řízení let. provozu, protože obsah zprávy musel být okamžitě předán vojákům. Jinak řečeno, vojáci o letadlu věděli dostatečně předem, spekulace o tom, že by pro ně bylo neindetifikovaným cílem jsou zcela liché. Vím, že posádka ohlásila přelet HDO, to jest ten bod předání, teprve absence hlášení přeletu Roudnice, RCE, vyvolala akce, které jsou běžné při ztrátě spojení s letadly. Nutno také podotknout, že jsme v té době používali primární radar, proti současné sekundární radiolokaci bylo zobrazení cílů velmi nekvalitní, proto také letadla hlásila přelety celé řady radionavigačních zařízení na trati letu. Protivzdušná obrana byla v té době velmi nekompromisní, hlídala prostor daleko za hranicemi státu, cíl bez identifikace, směřující k naší hranici by vyvolal okamžitě řadu akcí. Na nic takového si ale nepamatuji. Autor, pan Hornung - Andersen, také spekuluje o nervozitě armády v souvislosti s odlety pánů Honeckera a Gierka ze zasedání Varšavské smlouvy. Pokud se ale hlavy komunistických států pohybovaly ve vzdušném prostoru republiky, byly na pořadu zvláštní pořádky. Při startu z Prahy muselo být tzv. motorové ticho, letadla do Prahy čekala ve vzduchu, letadla z Prahy nesměla mít ani nahozené motory. Pokud si dobře vzpomínám, totéž platilo pro vojáky, tam byl strach z případného ohrožení letadla s potentátem vojenskou stíhačkou obrovský. Také nevím,jestli autor zkusil kontaktovat někoho z našeho podniku, ve snaze získat vyjádření lidí, kteří to letadlo řídili. Já jsem na tom sektoru neseděl a ani si nevzpomínám, kdo ten den byl na radaru. Jen jedním jménem jsem si jist. Vedoucího směny měl Ruda Červík, ten se ale na letadla, která miloval, dívá už se shora. Možná by si ale někdo z kluků, kteří jsou už v důchodu, vzpomněl. A už úplně poslední poznámka. V té době se po nebi proháněly ještě jiné stíhačky. Z toho, jak se jejich piloti ve vzduchu chovali, měli hrůzu i naši vojáci. I přes tuto poznámku se ale přikláním  k názoru, že v tom éru nejspíše ta bomba byla. Ostatně, ustašovci v té době občas něco provedli. Doufám, že pan Hornung - Andersen ve svém pátrání nepoleví, a že výsledkem bude odborný rozbor celé události, podložený řadou věrohodných důkazů.
Zdeněk Joudal

Zdeněk Joudal

Zdeněk Joudal

O všeličems,co mne zaujme a vyprovokuje k psaní.

To,o čem bych rád psal a někomu sdělil,sděluji zatím jen mé ženě, rád bych to změnil.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora